top of page
Appel oogst

Voedselbos

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is ontworpen om op een natuurlijke en duurzame manier voedsel te produceren. Het is geïnspireerd op het natuurlijke ecosysteem van een bos, waar verschillende lagen planten samenwerken om een diverse en veerkrachtige omgeving te creëren.

Voedselproducerende planten zoals fruitbomen, klimplanten, notenbomen, struiken, kruiden, wortelgewassen, waterplanten en groenten worden op een gelaagde manier geplant, waarbij ze samenwerken en elkaar ondersteunen. Deze lagen omvatten vaak een kruinlaag (hoge bomen + lage bomen), een struiklaag (bessenstruiken), een kruidlaag (kruiden en groenten), een bodembedekkende laag (kruipende planten en bodembedekkers) en soms zelfs een wortellaag (eetbare wortelgewassen).

Het doel van een voedselbos is om op een duurzame manier voedsel te produceren, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan ecologische veerkracht, biodiversiteit en bodemgezondheid. Voedselbossen vereisen doorgaans weinig tot geen input zoals water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen die in de conventionele landbouwmethoden volop gebruikt worden, ze kunnen een breed scala aan voedselgewassen produceren terwijl ze tegelijkertijd de bodem verbeteren en het ecosysteem verrijken.

Naast voedselproductie bieden voedselbossen ook andere voordelen, zoals het aantrekken van bestuivers en andere nuttige insecten, het vastleggen van koolstof uit de atmosfeer, het bevorderen van waterretentie en het creëren van een aangename en diverse leefomgeving voor mens en dier.

Een voedselbos is een innovatief en duurzaam landbouwsysteem dat de principes van permacultuur en ecologisch ontwerp combineert om een overvloedige en veerkrachtige voedselproductie te realiseren, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan het herstel van de natuurlijke omgeving.

Peren aan boom

Is een voedselbos hetzelfde als agro-forestry?

Hoewel agroforestry en voedselbossen beide duurzame landbouwsystemen zijn die bomen integreren in voedselproductie, zijn er enkele belangrijke verschillen:

Agroforestry:

 1. Geïntegreerde systemen: Agroforestry omvat het bewust integreren van bomen in agrarische systemen, waarbij bomen en gewassen op hetzelfde perceel in rijen worden geteeld.

 2. Diversiteit in gewassen: Agroforestry-systemen kunnen verschillende combinaties van gewassen en bomen omvatten, afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van de boer.

 3. Focus op productiviteit: Agroforestry richt zich vaak op het optimaliseren van de productiviteit en winstgevendheid van agrarische activiteiten door middel van diversificatie en het benutten van synergieën tussen bomen en gewassen.

Voedselbos:

 1. Natuurlijke ecosystemen: Een voedselbos is een op natuurlijke ecosystemen geïnspireerd landbouwsysteem dat is ontworpen om voedsel te produceren op een manier die lijkt op een natuurlijk, jong bos of een soortenrijke bosrand.

 2. Gelaagde aanplanting: Voedselbossen zijn opgebouwd uit verschillende lagen van voedselproducerende planten, zoals fruitbomen, notenbomen, struiken, kruiden en bodembedekkers, die samenwerken en elkaar ondersteunen.

 3. Ecologische veerkracht: Naast voedselproductie richten voedselbossen zich ook op het bevorderen van ecologische veerkracht, biodiversiteit en bodemgezondheid door het creëren van een diverse en veerkrachtige omgeving.

Terwijl agro-forestry zich richt op het integreren van bomen in agrarische systemen om de productiviteit te verhogen, is een voedselbos een meer natuurlijk en op ecosystemen gebaseerd landbouwsysteem dat gericht is op het produceren van voedsel terwijl het ook bijdraagt aan ecologische veerkracht en biodiversiteit.

Voedselbos traject

De aanleg van een voedselbos is een grote onderneming, ik sta klaar om je te ondersteunen bij het ontwerp ervan.

Het voedselbostraject is een innige samenwerking die gespreid wordt over verschillende contactdagen, hoeveel dagen dit precies zijn laten we intuïtief ontstaan. De opzet is dat jullie vol vertrouwen aan de aanleg kunnen beginnen

 • We starten met een verkennend gesprek ter plaatsen. Is het een match? Dan starten we diezelfde dag nog 

 • We observeren en inventariseren het perceel (ligging, plantengroei, waterstand, bodem,..)

 • Opmaak topografische kaart (Gedetailleerde weergave van het terrein, inclusief hoogteverschillen, windrichting, waterwegen, inkijk, geluidsoverlast, verontreiniging etc.)

 • Vooronderzoek (Bodemkaarten, erfgoed, beschermd gebied, wettelijk kader, GRB, gewestplan, BWK, overstromingsgevaar, etc.)

 • Bespreking van jullie doelen, welke functies willen jullie terug zien in jullie voedselbos? Gericht op productie? Samenplaats voor workshops? Privé voedselbos?

 • Bespreking wetgeving

 • Voorontwerp

 • Definitief ontwerp

 • Beplantingsplan

 • Plan van aanleg

 • Plan van onderhoud

 • Monitoring van het project gedurende 1 jaar in de vorm van 4 samenwerkdagen ter plaatse

Zin in je eigen voedselbos?

Neem contact op voor een samenwerking

Leuk om van je te horen!

Samenwerking

Geworteld in

3582 KOERSEL

Gsm

0032477 31 02 48

Email

Fleur Sauvage
bottom of page